Home

Volvo Speaker Adaptor Kit

SAK-3216
165mm Volvo Speaker Adaptor Kit (Front & Rear)

VOLVO SPEAKER ADAPTOR KIT (FRONT AND REAR DOOR 165MM)

CONTENTS

  • 2 x 165mm Speaker Adaptor Rings
  • Sealing Rings Fitting Accessories